Mitä on EM®

EM® on lyhenne sanoista ”Effective Microorganisms” (tehokkaat mikro-organismit). Se on EmroJapanin omistama tavaramerkki. Professori Dr. Teruo Higa kehitti EM®:n jo 1980-luvulla. EM® koostuu useista tehokkaista, hyödyllisistä ja ei-patogeenisista mikro-organismeista, joita on tuottettu luonnollisen prosessin avulla. Niitä ei ole kemiallisesti syntetisoitu tai geenimuunneltu. EM®-mikrobien olomuoto on nestemäinen.

EM®-mikrobeja voidaan soveltaa monenlaiseen käyttötarkoitukseen. Niillä edesautetaan kasvien, eläinten ja ihmisten elinolosuhteita tehokkaasti ja kestävästi. EM® sisältää probioottisia maitohappobakteereja, hiivasienibakteereja ja autotrofisia bakteereja, jotka pystyvät palauttamaan rehevöityneiden järvien ja vesistöjen tasapainon, tuottamaan kestävää ja luonnonmukaista viljelyä sekä hyötykasviharrastelijoille, kaupunkiviljelijöille että kasvihuoneviljelijöille ja maanviljelijöille.

Kaikkien biologisesti hajoavien ruokajätteiden lähikierrättämiseen

EM® mikro-organismeja voidaan hyödyntää elävän ja ravinnerikkaan maanparannusaineen tuottamiseen kestävällä tavalla. EM®:n avulla jokainen voi itse fermentoida ruokajätteensä — antaa EM mikrobien pilkkoa keittiöjätteet kasveille sopivaksi ravinnoksi. EM®:ssä on paljon potentiaalia, oikeissa olosuhteissa mikrobit pystyvät tukahduttamaan mätänemistä aiheuttavat mikro-organismit ja pilkkomaan fermentoimalla biologisesti hajoavat orgaaniset jätteet laadukkaaksi ravinnoksi kasveille. Fermentaation avulla EM® mikro-organismit tuottavat biojätteiden hajoamisen yhteydessä bioaktiivisia ainesosia; aminohappoja, entsyymeja, vitamiineja ja antioksidantteja.

Lue lisää EM®-mikrobeista

Viljelykseen liittyen: Mikrobi-tekniikka ja mineralisointi

Vertailututkimus: Kompostointi ja fermentointi

Riippumaton tieteellinen tutkimus, jossa verrataan perinteistä kompostointia ja fermentaatio-tekniikkaa, nimeltään Bokashi. Sivulla 17 voit lukea hiilijalanjäljestä. Erot ovat huomattavia. Tavanomaisessa kompostoinnissa vapautuu merkittäviä määriä kasvihuonekaasuja kun taas fermentoitunut maanparannusaine säilyttää energian (mm. hiilen, typen, fosforin) eikä kasvihuonekaasupäästöjä tule.

Mikrobiteknologialla saadaan maanparannusaine, joka on omaa luokkaansa. Energia säilyy maanparannusaineessa ja probiootti-mikrobit lisääntyvät kun fermentoitunut maanparannusaine palautetaan viljelysmaahan. Näin saadan hedelmällisempi maaperä jossa viljellä. Suuri osa typestä jää maanparannusaineeseen ja NPK (typpi-fosfori-kalium) tasapaino on siis paljon parempi. Kasvihuonekaasut sitoutuvat fermentaatiossa massaan ja ne voidaan palauttaa viljelysmaahan. Lataa artikkeli tästä: www.botanic-culture.se/Fermenterad%20kompost.pdf

emvskomposti

Vertaa fermentoimalla ja kopostoimalla tuotetun maanparannusaineen vaikutusta taimikasvatuksessa. Kuvalähde www.botanic-culture.se/odling_exempel.html

Vasemmanpuoleiset taimet kylvöalustalla on kasvatettu EM®-teknologialla fermentoidussa maanparannusaineessa ja oikeanpuoleiset taimet on kasvatettu kompostoidun kananlannan avulla (anaerobisesti pilkottu). Kuva osoittaa, että fermentoiva mikrobisekoitus tuottaa tulosta kasvien viljelyssä. Suurin ero palaneen kompostoidun ja fermentoituneen maanparannusaineen välillä on, että fermentoituneessa maanparannusaineessa on huomattavasti enemmän energiaa ja bioaktiivisia aineita (esim antioksidantteja, vitamiineja ja aminohappoja).

EM®:llä fermentoitu maanparannusaine kiinteässä tai nestemäisessä muodossa tuottaa seuraavat tulokset:

– Energia säilyy suurelta osin fermentoidussa maanparannusaineessa, mikä stimuloi mikrobien elämää maaperässä ja lisää näin maaperän hedelmällisyyttä.

– Koska typpi sitoutuu fermentaation aikana, maanparannusaineen NPK (typpi-fosfori-kalium) tasapaino paranee.

– Fermentoidulla maanparannusaineella lisätään maaperän hedelmällisyyttä, jolloin lisäravintotarve vähenee samalla kun maaperän rakenteeseen vaikutetaan lisääntyneen biologisen aktiivisuuden kautta. Kun näin ravittua maata viljellään maan kyky säilyttää ilmaa, vettä ja ravinteita paranee. Tämän seurauksena vähemmän ravinteita huuhtoutuu vesistöön.

– Kun maaperän biomassa lisääntyy ja maan rakenne paranee, se toimii kasvihuonekaasujen akkuna. Näin voimme autamme viljelysmaata varastoimaan kasvihuonekaasuja.

– Fermentaation mikrobit ovat vuorovaikutuksessa kasvien kanssa, ne tuottavat useita bioaktiivisia aineita kuten antioksidantteja, vitamiineja, entsyymejä ja aminohappoja. Nämä ovat kasveille tärkeitä ravinneaineita, jotka ovat kasveille sopivassa suoraan hyödynnettävässä muodossa.

Lue lisää

www.emrojapan.com
www.emcertification.com
www.agriton.nl
www.emiko.de
www.botanic-culture.se (på svenska)
www.viskal.dk